Ceník

platný pro rok 2023

 

Členské poplatky 

Dospělí
Mládež / děti do 15 let
Členská známka
700 Kč
300 Kč / 150 Kč
Známka FRR*
200 Kč
Zápisné nového člena
500 Kč

         *Fond rozvoje revírů

 

Brigády

Dospělí
Děti do 15 let, ženy, důchodci
Brigády
1 000 Kč
ZDARMA

 

 

Povolenky územní na revíry VÚS ČR Ostrava

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Roční (dospělí)
2 000 Kč
2 500 Kč
Roční (mládež, ZTP, studující do 26-ti let)*
1 100 Kč
1 200 Kč
Roční (děti do 15 let)
350 Kč
450 Kč
Měsíční
1 000 Kč
1 250 Kč
Týdenní
600 Kč
800 Kč
Jednodenní
200 Kč
300 Kč

         *na základě potvrzení o denním studiu nebo průkazu ZTP

 

Místenky

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Opava 2C úsek "ChaP“ - týdenní (online)*
1 500 Kč
---
Nemilka 1A roční dospělí / děti / týdenní
500 Kč / 250 Kč / 200 Kč
---
Ostravice 2 "ChaP"- roční
---
3 500 Kč
Ostravice 2 - roční
---
5 000 Kč
Moravice 1P - roční
---
4 000 Kč
Ostravice 2 - jednodenní (online)*
---
300 Kč
Moravice 1P - jednodenní (online)*
---
300 Kč
Slezská Harta - jednodenní (online)*
---
100 Kč

         *rezervace místenek: https://www.rybsvaz-ms.cz/rezervacni-system.html

 

Povolenky pro „nečleny“

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Roční
6 000 Kč
7 000 Kč
Týdenní
1 500 Kč
1 800 Kč
Jednodenní
500 Kč
600 Kč

 

Povolenky celosvazové

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Roční (dospělí)*
3 000 Kč
3 200 Kč
Roční (mládež, ZTP)*
1 650 Kč
1 700 Kč
Roční (děti do 15 let)*
800 Kč
850 Kč

         *Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50, Kč. (viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10.září 2021)

 

Povolenky celorepublikové

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Povolenky celorepublikové
4 200 Kč
4 400 Kč

 

Povolenky MRS

Mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry
Roční (dospělí)*
1 150 Kč
1 150 Kč
Roční (mládež, studenti, ZTP)*
550 Kč
550 Kč
Roční (děti do 15 let)*
350 Kč
350 Kč

         *Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50, Kč. (viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10.září 2021)

Přejít nahoru