Dokumenty

Legislativa

Rybářský řád (2022-2023)

Dodatek k soupisu revírů (2023)

 

Dětský rybářský kroužek

Přihláška do kroužku

 

Pro nové členy

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
  • Kontaktovat / navštívit naši místní organizaci (viz záložka Kontakty).
  • Podat přihlášku nového člena.
  • Absolvovat test rybářských znalostí pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí v oblasti rybářství, poznání ryb a vodních organizmů, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Po úspěšně absolvovaném testu:
  • Zájemce získá osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku (dále jen osvědčení).
  • Osvědčení spolu s vyplněnou žádostí o vydání rybářského lístku zájemce přinese na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt). 
  • Po zaplacení správního poplatku bude zájemci vydán rybářský lístek.
  • Naše místní organizace poté zájemci vydá členskou legitimaci.
  • Nakonec zájemce zaplatí dané poplatky (viz záložka Ceník) a zakoupí si povolenku k rybolovu.

Přihláška nového člena

Test rybářských znalostí (web)

Test rybářských znalostí (PDF)

Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku

Přejít nahoru